Rreth Nesh

Esde consulting është një shoqëri konsulente e cila ofron shërbime financiare, duke përfshirë shërbimet e kontabilitetit , shërbimet tatimore, shërbimet e auditimit, menaxhimit të personelit, dhe një gamë të gjerë të këshillimit financiar dhe ligjor.

Krijuar në që vitin 2012, shoqëria operon në treg bazuar ne experience 20 vjecare te Z.Saliaj, themeluesit te saj, duke iu ardhur në ndihmë nevojave financiare, fiskale dhe ligjore të shoqërive të ndryshme.

Misioni ynë

Ne synojmë të jemi një nga studiot më të rëndësishme të kontabilitetit,me aftësitë për të  arritur dhe plotësuar nevojat e klientëve tanë , duke iu ofruar atyre një shërbim sa më cilësor.

Stafi ynë punon per nje qëllim dhe ka kualifikimin e duhur në plotësimin e nevojave financiare dhe fiskale të shoqërive dhe për zgjidhjen e problematikave në mënyrë sa më eficente.